Bio Cool - Clean my water tank

Rengjør vanntanker og vannsekker samtidig som den fjerner mikroorganismer.

PrisNOK289,00 inkl. mva.
Artikkelnr.:
74200000
  • Produktinfo
  • Produktanmeldelser (0)

Rengjør vanntanker og vannsekker samtidig som den fjerner mikroorganismer. En tablett til fire liter vann. Doser tabletter i forhold til tankvolum og fyll opp med vann, vent i minst seks timer. La filter og slanger være tilkoblet i perioden. Tøm ut oppløsningen og fyll på med ferskt vann. Egnet for alle både plast- og aluminiumtanker. Forpakning, 50 tabletter, rekker til 200 liter.

.

Advarselsinformasjon for kjemiske produkter:

 

Fare! Inneholder: Natriumperkarbonat, >30% Syrebaserte blekemiddel. Farlig ved svelging. Gir alvorlige øyeskader. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke spis, røyk eller drikk ved bruk av produktet. Bruk vernebriller/ansiktmaske. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Avhending av innhold og beholder leveres til godkjent miljøstasjon

Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.